Единични / Прежди от лен / ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА; ХАРТИЕНА ПРЕЖДА И ТЪКАНИ ОТ ХАРТИЕНА ПРЕЖДА.

  • - - 5306101000 10: Непригодени за продажба на дребно
  • - - - 5306101000 80 (2/0) : С линейна плътност 833,3 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 12)
  • - - - 5306103000 80 (2/0) : С линейна плътност, по-малка от 833,3 dtex, но не по-малка от 277,8 dtex (с метричен номер, превишаващ 12, но непревишаващ 36)
  • - - - 5306105000 80: С линейна плътност, по-малка от 277,8 dtex (с метричен номер, превишаващ 36)
  • - - 5306109000 80: Пригодени за продажба на дребно