Други / Обагрени / Тъкани от прежди от изкуствени нишки, включително тъканите, получени от продуктите от № 5405.

  • - - - - 5408229010 80: Производство от прежди от синтетични или изкуствени нишки
  • - - - - 5408229090 80: Други