Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително синтетичните монофиламенти с линейна плътност, по-малка от 67 dtex.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 5402110000 10: Прежди с висока здравина, от найлон или други полиамиди, дори текстурирани
 • - - 5402110000 80: От арамиди
 • - - 5402190000 80: Други
 • - 5402200000 80 (2/0) : Прежди с висока здравина, от полиестери, дори текстурирани
 • - 5402310000 10: Текстурирани прежди
 • - - 5402310000 80: От найлон или от други полиамиди, с линейна плътност на единичната прежда 50 tex или по-малко
 • - - 5402320000 80: От найлон или от други полиамиди, с линейна плътност на единичната прежда повече от 50 tex
 • - - 5402330000 80: От полиестери
 • - - 5402340000 80: От полипропилен
 • - - 5402390000 80: Други
 • - 5402440000 10: Други прежди, единични, без сук или със сук, непревишаващ 50 сука на метър
 • - - 5402440000 80: От еластомери
 • - - 5402450000 80 (2/0) : Други, от найлон или от други полиамиди
 • - - 5402460000 80: Други, от полиестери, частично ориентирани
 • - - 5402470000 80 (2/0) : Други, от полиестери
 • - - 5402480000 80: Други, от полипропилен
 • - - 5402490000 80 (4/0) : Други
 • - 5402510000 10: Други прежди, единични, със сук, превишаващ 50
 • - - 5402510000 80: От найлон или от други полиамиди
 • - - 5402520000 80: От полиестери
 • - - 5402530000 80: От полипропилен
 • - - 5402590000 80: Други
 • - 5402610000 10: Други прежди, усукани или корд (многократно пресукани)
 • - - 5402610000 80: От найлон или от други полиамиди
 • - - 5402620000 80: От полиестери
 • - - 5402630000 80: От полипропилен
 • - - 5402690000 80 (0/1) : Други