Смесени с други текстилни материали.

  • - - - - 5212249010 80: Изработени на ръчен стан
  • - - - - 5212249090 80: Други