Щрайхгарни / Прежди от фини животински косми, щрайхгарни или камгарни, непригодени за продажба на дребно.

  • - - 5108101000 80: Неизбелени
  • - - 5108109000 80: Други