От прежди с различни цветове / Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85% от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, превишаващо 170 g/m$2.

  • - - 5514301000 80: От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито
  • - - 5514303000 80: От полиестерни щапелни влакна със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
  • - - 5514305000 80: Други тъкани от полиестерни щапелни влакна
  • - - 5514309000 80: Други тъкани