Прежди от синтетични щапелни влакна (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 5509110000 10: Съдържащи тегловно 85% или повече щапелни влакна от найлон или от други полиамиди
 • - - 5509110000 80: Единични
 • - - 5509120000 80: Усукани или корд (многократно пресукани)
 • - 5509210000 10: Съдържащи тегловно 85% или повече полиестерни щапелни влакна
 • - - 5509210000 80: Единични
 • - - 5509220000 80: Усукани или корд (многократно пресукани)
 • - 5509310000 10: Съдържащи тегловно 85% или повече акрилни или модакрилни щапелни влакна
 • - - 5509310000 80: Единични
 • - - 5509320000 80: Усукани или корд (многократно пресукани)
 • - 5509410000 10: Други прежди, съдържащи тегловно най-малко 85% синтетични щапелни влакна
 • - - 5509410000 80: Единични
 • - - 5509420000 80: Усукани или корд (многократно пресукани)
 • - 5509510000 10: Други прежди от полиестерни щапелни влакна
 • - - 5509510000 80: Смесени предимно или само с изкуствени щапелни влакна
 • - - 5509520000 80: Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми
 • - - 5509530000 80: Смесени предимно или само с памук
 • - - 5509590000 80: Други
 • - 5509610000 10: Други прежди от акрилни или модакрилни щапелни влакна
 • - - 5509610000 80: Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми
 • - - 5509620000 80: Смесени предимно или само с памук
 • - - 5509690000 80: Други
 • - 5509910000 10: Други прежди
 • - - 5509910000 80: Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми
 • - - 5509920000 80: Смесени предимно или само с памук
 • - - 5509990000 80: Други