За напрежение, по-малко от 72,5 kV.

  • - - - 8535210010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8535210090 80: Други