Сурово масло, дори с премахнат госипол.

  • - - - 1512211000 80: Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
  • - - - 1512219000 80: Друго