Други / Статични преобразуватели.

Čeština 22 Deutsch 66 Ελληνικά 1 Español 1 Suomi 2 Français 21 Nederlands 19 Polski 21 Română 1 Slovenčina 1 Svenska 3

  • - - - - - 8504409010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 8504409015 80: Полупроводников захранващ модул (т. нар. интелигентен захранващ модул) за преобразуване на еднофазно променливо напрежение в двуфазно или трифазно променливо напрежение, използван за захранване на многофазни променливотокови задвижвания с регулируеми обороти, в кутия с една или повече интегрални схеми, биполярни транзистори с изолиран гейт (IGBT), диоди и термистори, с изходно напрежение ~600 V или ~650 V и номинален ток, равен на 4 A или по-голям, но не по-голям от 30 A
  • - - - - - 8504409025 80: Преобразуватели за постоянен ток в постоянен ток - без корпус или - с корпус със свързващи пинове, свързващи клеми, винтови конектори, незащитени съединителни елементи, които позволяват монтиране към печатна платка чрез запояване или друг вид техника, или други кабелни връзки, изискващи допълнителни действия
  • - - - - - 8504409030 80: Статични преобразуватели, съдържащи превключвател на мощност с биполярен транзистор с изолиран гейт (IGBTs), в собствен корпус, предназначени за производството на микровълнови фурни от подпозиция 8516 50 00
  • - - - - - 8504409040 80: Силови полупроводникови модули, включващи: - силови транзистори, - интегрални схеми, - съдържащи или не диоди и със или без термистори, - с работно напрежение не по-високо от 600V, - не повече от три електрически изхода, всеки от които съдържа два мощни ключа (или MOS-транзистор - полеви транзистор със структура "метал-окис-полупроводник", или транзистор IGBT (биполярен транзистор с изолиран гейт) и - вътрешни драйверни стъпала и за ток с ефективна (средноквадратична) стойност не по-висока от 15,7А
  • - - - - - 8504409050 80: Задвижващо устройство за промишлен робот със: - един или шест изхода за 3-фазни двигатели с най-много 3 х 32 А, - основно захранване с  променливо напрежение 220 Vили повече, но непревишаващо 480 V, или с постоянно напрежение 280 Vили повече, но непревишаващо 800 V, - входно напрежение за логическите модули 24 V DC, - комуникационен интерфейс от типа EtherCat, - и размери 150 x 140 x 120 mmили повече, но непревишаващи 335 x 430 x 179 mm
  • - - - - - 8504409060 80: Силов полупроводников модул, изработен чрез пресово шприцоване, включващ: - силови транзистори, - интегрални схеми, - съдържащ или не диоди и със или без термистори, - конфигуратор на схемата, - съдържащ или система за пряко задвижване с работно напрежение, по-високо от 600 V, - или система за пряко задвижване с работно напрежение, по-високо от 600 V, и ефективна стойност на тока, по-висока от 15,7 A, - или с един или повече модули за коригиране на фактора на мощността
  • - - - - - 8504409070 80: Модул за преобразуване на променлив ток в постоянен ток и на постоянен ток в постоянен ток с: - номинална мощност не по-голяма от 100 W - входящо напрежение от 80 V или по-голямо, но не по-голямо от 305 V - сертифицирана входяща честота 47 Hz или по-голяма, но не по-голяма от 440 Hz - един или повече изхода за постоянно напрежение - работен температурен диапазон от - 40 °C до + 85 °C, - изводи за монтиране на печатна платка
  • - - - - - 8504409080 80: Силов преобразувател, съдържащ: - преобразувател на постоянен ток DC-DC - зарядно устройство с мощност до 7 kW - превключващи елементи, за използване при производството на електрически превозни средства
  • - - - - - 8504409090 80: Други