Други / Статични преобразуватели.

  • - - - - - 8504409010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 8504409015 80: Полупроводников захранващ модул (т. нар. интелигентен захранващ модул) за преобразуване на еднофазно променливо напрежение в двуфазно или трифазно променливо напрежение, използван за захранване на многофазни променливотокови задвижвания с регулируеми обороти, в кутия с една или повече интегрални схеми, биполярни транзистори с изолиран гейт (IGBT), диоди и термистори, с изходно напрежение ~600|V или ~650|V и номинален ток, равен на 4|A или по-голям, но не по-голям от 30|A
  • - - - - - 8504409025 80: Преобразуватели за постоянен ток в постоянен ток -|без корпус или -|с корпус със свързващи пинове, свързващи клеми, винтови конектори, незащитени съединителни елементи, които позволяват монтиране към печатна платка чрез запояване или друг вид техника, или други кабелни връзки, изискващи допълнителни действия
  • - - - - - 8504409030 80: Статични преобразуватели, съдържащи превключвател на мощност с биполярен транзистор с изолиран гейт (IGBTs), в собствен корпус, предназначени за производството на микровълнови фурни от подпозиция 8516|50|00
  • - - - - - 8504409040 80: Силови полупроводникови модули, включващи: -|силови транзистори, -|интегрални схеми, -|съдържащи или не диоди и със или без термистори, -|с работно напрежение не по-високо от 600V, -|не повече от три електрически изхода, всеки от които съдържа два мощни ключа (или MOS-транзистор - полеви транзистор със структура "метал-окис-полупроводник", или транзистор IGBT (биполярен транзистор с изолиран гейт) и -|вътрешни драйверни стъпала и за ток с ефективна (средноквадратична) стойност не по-висока от 15,7А
  • - - - - - 8504409050 80: Задвижващо устройство за промишлен робот със: -|един или шест изхода за 3-фазни двигатели с най-много 3|х|32|А, -|основно захранване с| променливо напрежение 220|Vили повече, но непревишаващо 480|V, или с постоянно напрежение 280|Vили повече, но непревишаващо 800|V, -|входно напрежение за логическите модули 24|V|DC, -|комуникационен интерфейс от типа EtherCat, -|и размери 150|x|140|x|120|mmили повече, но непревишаващи 335|x|430|x|179|mm
  • - - - - - 8504409060 80: Силов полупроводников модул, изработен чрез пресово шприцоване, включващ: -|силови транзистори, -|интегрални схеми, -|съдържащ или не диоди и със или без термистори, -|конфигуратор на схемата, -|съдържащ или система за пряко задвижване с работно напрежение, по-високо от 600|V, -|или система за пряко задвижване с работно напрежение, по-високо от 600|V, и ефективна стойност на тока, по-висока от 15,7|A, -|или с един или повече модули за коригиране на фактора на мощността
  • - - - - - 8504409070 80: Модул за преобразуване на променлив ток в постоянен ток и на постоянен ток в постоянен ток с: -|номинална мощност не по-голяма от|100|W -|входящо напрежение от|80|V или по-голямо, но не по-голямо от|305|V -|сертифицирана входяща честота 47|Hz или по-голяма, но не по-голяма от|440|Hz -|един или повече изхода за постоянно напрежение -|работен температурен диапазон от|- 40|°C до|+ 85|°C, -|изводи за монтиране на печатна платка
  • - - - - - 8504409080 80: Силов преобразувател, съдържащ: -|преобразувател на постоянен ток DC-DC -|зарядно устройство с мощност до 7|kW -|превключващи елементи, за използване при производството на електрически превозни средства
  • - - - - - 8504409090 80: Други