Кисели багрила, дори метализирани, и препарати на базата на тези багрила; стипцовани багрила и препарати на базата на тези багрила.

Deutsch 5 English 3 Français 2 Italiano 1 Nederlands 4

 • - - - 3204120010 80: Багрило C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Acid Blue 9
 • - - - 3204120015 80: Багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 75 (CAS RN 8011-86-7) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 75 от 75 % тегловно или повече
 • - - - 3204120017 80: Багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 355 (CAS RN 84989-26-4 или 60181-77-3) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 355 от 75 % тегловно или повече
 • - - - 3204120025 80: Багрило C.I. Кисело черно (Acid Black) 210 (CAS RN 85223-29-6 или 99576-15-5) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело черно (Acid Black) 210 от 50 % тегловно или повече
 • - - - 3204120027 80: Багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 425 (CAS RN 75234-41-2 или 119509-49-8) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 425 със съдържание от 75 % тегловно или повече
 • - - - 3204120035 80: Багрило C.I. Кисело черно (Acid Black) 234 (CAS RN 157577-99-6) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело черно (Acid Black)234 от 75 % тегловно или повече
 • - - - 3204120037 80: Багрило C.I. Кисело черно (Acid Black) 210 натриева сол (CAS RN 201792-73-6) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело черно (Acid Black) 210 натриева сол от 50 % тегловно или повече
 • - - - 3204120040 80: Течен препарат на базата на багрила, съдържащ анионно кисело багрило C.I. AcidBlue182 (CASRN12219-26-0)
 • - - - 3204120045 80: Багрило C.I. Кисело синьо (Acid Blue) 161/193 (CAS RN 12392-64-2) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело синьо (Acid Blue) 161/193 от 75 % тегловно или повече
 • - - - 3204120047 80: Багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 58 (CAS RN 70210-34-3 или 12269-87-3) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 58 от 75 % тегловно или повече
 • - - - 3204120050 80: Багрило C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) и препарати на базата на него, със съдържание 99 тегл. % или повече на багрило C.I. Acid Blue 80
 • - - - 3204120055 80: Багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown)165 (CAS RN 61724-14-9) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 165 от 75 % тегловно или повече
 • - - - 3204120057 80: Багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 282 (CAS RN 70236-60-1 или 12219-65-7) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 282 от 75 % тегловно или повече
 • - - - 3204120060 80: Багрило C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) и препарати на базата на него, със съдържание 97 тегл. % или по-голямо на багрило C.I. Acid Red 52
 • - - - 3204120065 80: Багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 432 (CAS RN 119509-50-1) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 432 от 75 % тегловно или повече
 • - - - 3204120070 80: Багрило C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) и препарати на негова база, съдържащи тегловно 80 % или повече багрило C.I. Acid blue 25
 • - - - 3204120090 80: Други