Кисели багрила, дори метализирани, и препарати на базата на тези багрила; стипцовани багрила и препарати на базата на тези багрила.

 • - - - 3204120010 80: Багрило C.I. Acid Blue 9|(CAS RN 2650-18-2) и препарати на базата на него, със съдържание 50|тегл.|% или повече на багрило C.I. Acid Blue 9
 • - - - 3204120015 80: Багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 75|(CAS|RN|8011-86-7) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 75|от 75|% тегловно или повече
 • - - - 3204120017 80: Багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 355|(CAS|RN|84989-26-4|или 60181-77-3) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 355|от 75|% тегловно или повече
 • - - - 3204120025 80: Багрило C.I. Кисело черно (Acid Black) 210|(CAS|RN|85223-29-6|или 99576-15-5) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело черно (Acid Black) 210|от 50|% тегловно или повече
 • - - - 3204120027 80: Багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 425|(CAS|RN|75234-41-2|или 119509-49-8) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 425|със съдържание от 75|% тегловно или повече
 • - - - 3204120035 80: Багрило C.I. Кисело черно (Acid Black) 234|(CAS|RN|157577-99-6) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело черно (Acid Black)234|от 75|% тегловно или повече
 • - - - 3204120037 80: Багрило C.I. Кисело черно (Acid Black) 210|натриева сол (CAS|RN|201792-73-6) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело черно (Acid Black) 210|натриева сол от 50|% тегловно или повече
 • - - - 3204120040 80: Течен препарат на базата на багрила, съдържащ анионно кисело багрило C.I. AcidBlue182|(CASRN12219-26-0)
 • - - - 3204120045 80: Багрило C.I. Кисело синьо (Acid Blue) 161/193|(CAS|RN|12392-64-2) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело синьо (Acid Blue) 161/193|от 75|% тегловно или повече
 • - - - 3204120047 80: Багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 58|(CAS|RN|70210-34-3|или 12269-87-3) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 58|от 75|% тегловно или повече
 • - - - 3204120050 80: Багрило C.I. Acid Blue 80|(CAS RN 4474-24-2) и препарати на базата на него, със съдържание 99|тегл.|% или повече на багрило C.I. Acid Blue 80
 • - - - 3204120055 80: Багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown)165|(CAS|RN|61724-14-9) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 165|от 75|% тегловно или повече
 • - - - 3204120057 80: Багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 282|(CAS|RN|70236-60-1|или 12219-65-7) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 282|от 75|% тегловно или повече
 • - - - 3204120060 80: Багрило C.I. Acid Red 52|(CAS RN 3520-42-1) и препарати на базата на него, със съдържание 97|тегл.|% или по-голямо на багрило C.I. Acid Red 52
 • - - - 3204120065 80: Багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 432|(CAS|RN|119509-50-1) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Кисело кафяво (Acid Brown) 432|от 75|% тегловно или повече
 • - - - 3204120070 80: Багрило C.I. Acid blue 25|(CAS|RN|6408-78-2) и препарати на негова база, съдържащи тегловно 80|% или повече багрило C.I. Acid blue|25
 • - - - 3204120090 80: Други