Препарати за декапиране на метали; пасти и прахове за заваряване или спояване, съставени от метал и от други материали.

  • - - 3810100010 80: Паста за запояване или заваряване, състояща се от смес от метали и смола, с тегловно съдържание: -|70|% или повече, но не повече от 90|% калай -|не повече от 10|% от един или повече от металите сребро, мед, бисмут, цинк или индий, за употреба в електротехническата промишленост
  • - - 3810100090 80: Други