Препарати за декапиране на метали; пасти и прахове за заваряване или спояване, съставени от метал и от други материали.

Deutsch 5 Latviešu 1 Polski 2

  • - - 3810100010 80: Паста за запояване или заваряване, състояща се от смес от метали и смола, с тегловно съдържание: - 70 % или повече, но не повече от 90 % калай - не повече от 10 % от един или повече от металите сребро, мед, бисмут, цинк или индий, за употреба в електротехническата промишленост
  • - - 3810100090 80: Други