Други / Химически препарати за фотографски цели, различни от лаковете, лепилата и подобни препарати; несмесени продукти, дозирани за фотографски цели или пригодени за продажба на дребно за същите цели, готови за употреба.

  • - - - - 3707902910 80: Сухо прахообразно мастило или тонерна смес, съдържащи кополимер на стирен и бутилакрилат и магнетит или въглеродни сажди и предназначени за употреба като проявител в производството на факсмашини, компютърни принтери и копирмашини
  • - - - - 3707902920 80: Сухо прахообразно мастило или тонерна смес с основа полиолна смола, предназначени за употреба като проявител при производството на касети за факсмашини, компютърни принтери и копирмашини
  • - - - - 3707902940 80: Сухо прахообразно мастило или тонерна смес с основа полиестерна смола, произведени чрез процес на полимеризация и предназначени за употреба като проявител при производството на касети за факсмашини, компютърни принтери и копирмашини
  • - - - - 3707902950 80: Сухо прахообразно мастило или тонерна смес, съдържащи: -|съполимер на стиренакрилат/бутадиен, -|въглеродни сажди или органичен пигмент, -|дори съдържащи полиолефин или аморфен силициев диоксид, и предназначени за употреба като проявител при производството на заредени с мастило/тонер бутилки или касети за факс машини, компютърни принтери или копирни машини
  • - - - - 3707902990 80: Други