Анионактивни / Повърхностноактивни органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в № 3401.

  • - - - 3402111000 80: Воден разтвор, с тегловно съдържание на динатриев алкил[оксиди(бензенсулфонат)], превишаващо 30%, но непревишаващо 50%
  • - - - 3402119000 80 (2/0) : Други