С цифрово управление / Инструментални машини (включително пресите) за коване или щамповане, щамповъчни, падащи и хидравлични чукове за обработка на метали; машини (включително пресите) за навиване, огъване, прегъване, изправяне, рязане, пробиване или назъбване на металите; преси за обработка на метали или метални карбиди, различни от посочените по-горе.

  • - - - 8462411000 80: За обработка на плоски продукти
  • - - - 8462419000 80: Други