Други / Инструментални машини (включително пресите) за коване или щамповане, щамповъчни, падащи и хидравлични чукове за обработка на метали; машини (включително пресите) за навиване, огъване, прегъване, изправяне, рязане, пробиване или назъбване на металите; преси за обработка на метали или метални карбиди, различни от посочените по-горе.

  • - - - 8462391000 80: За обработка на плоски продукти
  • - - - 8462399100 10: Други
  • - - - - 8462399100 80: Хидравлични
  • - - - - 8462399900 80: Други