Живи, пресни или охладени / Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени мекотели, дори без черупки, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от мекотели, годни за консумация от човека.

  • - - - 0307910010 80: Морски охлюв (Buccinum undatum)
  • - - - 0307910090 80: Други