Други / Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени.

  • - - - 0203291100 10: От домашни свине
  • - - - - 0203291100 80: Предни части и разфасовки от тях
  • - - - - 0203291300 80: Котлети и разфасовки от тях
  • - - - - 0203291500 80: Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях
  • - - - - 0203295500 10: Други
  • - - - - - 0203295500 80 (7/0) : Обезкостени
  • - - - - - 0203295900 80: Други
  • - - - 0203299000 80: Други