Други скариди / Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека.

  • - - - 0306361000 80 (6/0) : Скариди от семейство Pandalidae, различни от тези от рода Pandalus
  • - - - 0306365000 80: Скариди от рода Crangon, различни от тези от вида Crangon crangon
  • - - - 0306369000 80 (3/0) : Други