Живи, пресни или охладени морски охлюви абалон (Haliotis spp.).

  • - - - 0307810010 80: годни за консумация от човека
  • - - - 0307810090 80: Други