Живи, пресни или охладени / Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени мекотели, дори без черупки, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от мекотели, годни за консумация от човека.

  • - - - 0307210011 10: Миди Сен Жак (Pecten maximus)
  • - - - - 0307210011 80: годни за консумация от човека
  • - - - - 0307210019 80: Други
  • - - - 0307210091 10: Други
  • - - - - 0307210091 80: годни за консумация от човека
  • - - - - 0307210099 80: Други