Атлантически и тихоокеански червен тон (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis).

  • - - - 0302351100 10: Атлантически червен тон (Thunnus thynnus)
  • - - - - 0302351100 80: Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604
  • - - - - 0302351900 80: Друг
  • - - - 0302359100 10: Тихоокеански червен тон (Thunnus orientalis)
  • - - - - 0302359100 80: Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604
  • - - - - 0302359900 80: Друг