Цитрусови плодове, пресни или сушени.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 0805100000 80 (5/0) : Портокали
  • - 0805210000 10: Мандарини (включително тангерини и сатсумаси); клементинки, wilkings и подобни цитрусови хибриди
  • - - 0805210000 80 (2/0) : Мандарини (включително тангерини и сатсумаси)
  • - - 0805220000 80 (6/0) : Клементинки
  • - - 0805290000 80 (9/0) : Други
  • - 0805400000 80 (7/0) : Грейпфрути, включително помело
  • - 0805500000 80 (2/0) : Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и зелени лимони (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
  • - 0805900000 80: Други