Други / Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители.

  • - - - 0402291100 10: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %
  • - - - - 0402291100 80: Специални млека за кърмачета, в херметически затворени съдове, с нетно съдържание, непревишаващо 500 g, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %
  • - - - - 0402291500 10: Други
  • - - - - - 0402291500 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
  • - - - - - 0402291900 80: Други
  • - - - 0402299100 10: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %
  • - - - - 0402299100 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
  • - - - - 0402299900 80: Други