Кисело зеле / Други / Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от № 2006.

Français 1 Svenska 1

  • - - - - 2005996010 80: Препрати на прах, дори с прибавка на захар, други подсладители или нишесте
  • - - - - 2005996090 80: Други