Херинги / Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 1604121000 80 (2/0) : Филета, сурови, покрити с тесто или с галета, дори предварително пържени в олио, замразени
  • - - - 1604129100 10: Други
  • - - - - 1604129100 80 (6/0) : В херметически затворени опаковки
  • - - - - 1604129900 80 (5/0) : Други