Херинги / Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).