Други / Приемателни апарати за радиоразпръскване, дори комбинирани в една кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство.

Čeština 1 Deutsch 6 English 1 Español 2 Français 2 Latviešu 1 Nederlands 16 Slovenščina 1

  • - - - 8527990010 80: Модул, изпълнен върху печатна платка, включващ: - избирач на радиоканалите (тунер) (който може да приема и декодира радиосигнали и да ги предава в рамките на модула) без възможности за обработка на сигнала, - микропроцесор, способен да приема съобщения от дистанционно управление и да управлява групата от микросхеми на тунера използван в производството на домашни системи за развлечение
  • - - - 8527990020 80: Подмодул, изпълнен върху печатна платка, включващ: - избирач на радиоканалите (тунер), който може да приема и декодира радиосигнали и да ги предава в рамките на модула, с декодер на сигнали, - радиочестотен приемник на сигнали за дистанционно управление, - инфрачервен предавател на сигнали за дистанционно управление, - генератор на сигнали, подавани към съединител SCART - датчик за състоянието на телевизора използван в производството на домашни системи за развлечение
  • - - - 8527990090 80: Други