За машините от № 8456 до 8461.

  • - - - 8466934000 80: Части и принадлежности за машини от подпозиции 8456|11|10, 8456|12|10, 8456|20, 8456|30, 8457|10, 8458|91, 8459|21|00, 8459|61|или 8461|50|от вид, използван единствено или главно за производство на печатни платки, сглобки с печатни платки, части от №|8517, или части от автоматични машини за обработка на информация
  • - - - 8466935000 10: Други
  • - - - - 8466935000 80: За машините от подпозиция|8456|50|00
  • - - - - 8466936000 80: Други