Принадлежности / Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности (например свръзки, колена, муфи).

Čeština 23 Deutsch 63 Français 1 Magyar 1 Italiano 1 Nederlands 5 Polski 3 Svenska 9

  • - - 3917400010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - 3917400091 10: Друг
  • - - - 3917400091 80: Пластмасови съединители, съдържащи О-пръстени,  фиксираща щипка и система за отделяне (на газове), използвани в маркучи за гориво при автомобилите
  • - - - 3917400099 80: Друг