Други / Части и принадлежности (различни от предпазни кутии, обвивки, опаковки и подобни), предназначени изключително или главно за машините и апаратите от № 8470 до 8472.

  • - - - 8473291000 80: Електронни сглобки
  • - - - 8473299000 80: Други