Приспособления за закрепване на детайли.

  • - - 8466202000 80: Екипировки за механична обработка и техните комплекти от стандартни части
  • - - 8466209100 10: Други
  • - - - 8466209100 80: За стругове
  • - - - 8466209800 80: Други