Проводници и кабели, с диаметър на жилото, превишаващ 0,51 mm.

  • - - - - - 8544499110 80: Изолирани електрически проводници от мед: - с диаметър на жилото над 0,51 mm - за напрежение до 1 000 V, за използване в производството на кабелни снопове за автомобили
  • - - - - - 8544499190 80 (0/2) : Други