Само горещовалцовани / Плосковалцовани продукти от други легирани стомани с широчина, по-малка от 600 mm.

  • - - - 7226912000 80: От инструментални стомани
  • - - - 7226919100 10: Други
  • - - - - 7226919100 80: С дебелина 4,75 mm или повече
  • - - - - 7226919900 80: С дебелина, по-малка от 4,75 mm