Други / Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити.

English 1 Español 1 Italiano 1 Polski 1

  • - - - 7210490020 80: откислени с алуминий, плакирани или покрити чрез горещо поцинковане с цинк и/или с алуминий, но не и с други метали, химически пасивирани; съдържащи тегловно: 0,015 %  или повече, но не повече от 0,170 %  въглерод, 0,015 % или повече, но не повече от 0,100 %  алуминий, не повече от 0,045 %  ниобий, не повече от 0,010 % титан и не повече от 0,010 % ванадий, на рулони, на разкроени по размери листове и на тесни ленти
  • - - - 7210490080 80 (0/1) : Други