Други / Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина 600 mm или повече, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити.

  • - - - 7209908010 80: Само повърхностно обработени или само изрязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна
  • - - - 7209908090 80: Други