Шоколадова глазура / Други продукти, представени на блокове или на пръчки, с тегло над 2 kg или в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми, в съдове или в директни опаковки със съдържание над 2 kg.

Deutsch 3 Hrvatski 1

  • - - - - 1806208012 10 (0/2) : Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захароза (включително ивертна захар изразена като захароза)
  • - - - - - 1806208012 80: съдържащи като нетно тегло 65 % или повече прибавена захар от захарна тръстика или от захарно цвекло от подпозиции 1701 91- 1701 99, за приготвяне на шоколадови напитки
  • - - - - - 1806208019 80: Други
  • - - - - 1806208092 10: Съдържащи 70 % или повече тегловно захароза (включително инвертна захар изразена като захароза)
  • - - - - - 1806208092 80: съдържащи като нетно тегло 70 % или повече прибавена захар от захарна тръстика или от захарно цвекло от подпозиции 1701 91- 1701 99, за приготвяне на шоколадови напитки
  • - - - - - 1806208099 80: Други