Плакирани / Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, плакирани или покрити.

Deutsch 4

  • - - 7212600011 10: С широчина, превишаваща 500 mm
  • - - - 7212600011 80: Само повърхностно обработени
  • - - - 7212600019 80: Други
  • - - 7212600091 10: С широчина, непревишаваща 500 mm
  • - - - 7212600091 20: Само повърхностно обработени
  • - - - - 7212600091 80: Горещовалцувани, само плакирани
  • - - - - 7212600093 80: Други
  • - - - 7212600099 80: Други