Други / Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити.

  • - - - 7208908010 80: Само повърхностно обработени или само изрязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна
  • - - - 7208908020 80: От нелегирани стомани, с изключение на инструментални стомани, с дебелина, превишаваща 10 mm, или с дебелина 4,75 mm или повече но непревишаваща 10 mm, и с широчина 2050 mm или повече
  • - - - 7208908090 80: Други