Електролитно поцинковани / Плосковалцовани продукти от други легирани стомани с широчина 600 mm или повече.

  • - - - 7225910010 80: Само повърхностно обработени, в това число и чрез плакиране или само изрязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна
  • - - - 7225910090 80: Други