МЕЛНИЧАРСКИ ПРОДУКТИ; МАЛЦ; СКОРБЯЛА И НИШЕСТЕ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧЕН ГЛУТЕН.

  • 1101000000 80 (4/0) : Брашно пшенично или брашно от смес от пшеница и ръж
  • 1102000000 80 (2/0) : Брашна от житни растения, различни от пшеничното или от брашното от смес от пшеница и ръж
  • 1103000000 80 (5/0) : Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на|гранули, от житни растения
  • 1104000000 80 (8/0) : Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени), с изключение на ориза от №|1006; зародиши на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смляни
  • 1105000000 80 (2/0) : Брашно, грис, прах, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от картофи
  • 1106000000 80 (3/0) : Брашна, грис и прах от сухи бобови зеленчуци от №|0713, от сагу или от корените или грудките от №|0714|и от продуктите от глава|8
  • 1107000000 80 (2/0) : Малц, дори печен
  • 1108000000 80 (7/0) : Скорбяла и нишесте; инулин
  • 1109000000 80: Глутен от пшеница, дори в изсушено състояние