Други / Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде.

  • - - - - - 2106905910 80: С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза, равно или по -голямо от 70%
  • - - - - - 2106905992 10: Други
  • - - - - - - 2106905992 80: съдържащи като нетно тегло 65|% или повече прибавена захар от захарна тръстика или от захарно цвекло от подпозиции 1701 91- 1701 99
  • - - - - - - 2106905999 80: Други