Други / Продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде.

  • - - 1404900010 80: Листа от бетел (Piper betle L.)
  • - - 1404900090 80: Други