Само студеновалцовани / Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина, по-малка от 600 mm.

  • - - 7220202100 10: С дебелина 3 mm или повече, съдържащи тегловно
  • - - - 7220202100 80: 2,5% или повече никел
  • - - - 7220202900 80: По-малко от 2,5% никел
  • - - 7220204100 10: С дебелина, превишаваща 0,35 mm, но по-малка от 3 mm, съдържащи тегловно
  • - - - 7220204100 80: 2,5% или повече никел
  • - - - 7220204900 80: По-малко от 2,5% никел
  • - - 7220208100 10: С дебелина, непревишаваща 0,35 mm, съдържащи тегловно
  • - - - 7220208100 80: 2,5% или повече никел
  • - - - 7220208900 80: По-малко от 2,5% никел