Други / Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи постоянно фиксиран светлинен източник, и техните части, неупоменати, нито включени другаде.

Čeština 1 Deutsch 12 Français 4 Nederlands 12 Polski 10

  • - - - 9405990010 80: Части за артикулите от n!o!$  9405 10 или 9405 60, от неблагородни метали, предназначени за гражданската авиация
  • - - - 9405990020 80: Ръчно изработени
  • - - - 9405990090 80 (0/17) : Други