Картини, гравюри и фотографии / Други печатни произведения, включително картини, гравюри и фотографии.

  • - - - 4911910010 80: Несгънати листове, съдържащи само илюстрации или гравюри без текст или надпис, предназначени за издаване на книги или за периодични издания в различни страни и на един или няколко езика
  • - - - 4911910090 80: Други