Други / Феназон (антипирин) и неговите производни.

Продуктът е самостоятелно представено органично…

Продуктът е самостоятелно представено органично съединение (бяло, под формата на кристален прах) с определен химичен състав – хетероциклено съединение (съдържащо само азотен хетероатом), в чиято структура се съдържа некондензиран пиразолен пръстен.

Молекулната му формула е C13H16N3NaO4S.H2O. Продуктът е субстанция за фармацевтичното производство.

Не е представен в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ БЯЛ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ АЗОТ