От видовете, използвани за производството на храни или напитки.

Deutsch 6 English 21 Français 6

  • - - 3302101000 10: От видовете, използвани за производството на напитки
  • - - - 3302101000 20: Препарати, съдържащи всички ароматични вещества, които характеризират една напитка
  • - - - - 3302101000 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 0,5% vol
  • - - - - 3302102100 10: Други
  • - - - - - 3302102100 80: Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, нишесте или скорбяла или съдържащи тегловно по-малко от 1,5% млечни мазнини, по-малко от 5% захароза или изоглюкоза, по-малко от 5% глюкоза или скорбяла или нишесте
  • - - - - - 3302102900 80 (2/0) : Други
  • - - - 3302104000 80: Други
  • - - 3302109000 80: От видовете, използвани за производството на храни