От видовете, използвани при производството на текстил или в подобни производства.

  • - - - 3809910010 80: Смес от 5-етил-2-метил-2-оксо-1,3,2λ$5-диоксафосфоран-5-илметил метил метилфосфонат и бис(5-етил-2-метил-2-оксо-1,3,2λ$5-диоксафосфоран-5-илметил) метилфосфонат
  • - - - 3809910090 80: Други