Други променливи съпротивления (включително реостатите и потенциометрите).

Deutsch 1

  • - - 8533401000 80: За мощност, непревишаваща 20 W
  • - - 8533409000 80: Други