Олеинова киселина / Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини; промишлени мастни алкохоли.

Polski 1

  • - - - 3823120010 80: От вида, използван за храна на животни
  • - - - 3823120090 80: Друга